top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Miniordliste nynorsk - siste utgave

Updated: 4 days ago

Oppdatering: Jeg har fått noen kommentarer om feil i listen, så retter fortløpende. Det ligger derfor stadig nye utgaver her. Husk å laste ned den siste utgaven.


Se resten av oppleggene for nynorsk her.


Dette er en ordliste, beregnet på bokmålselever som lærer nynorsk.


Denne listen har utviklet seg helt fra 2018, da jeg fant en liste over de 500 mest brukte ordene på norsk, og så over hvor mange som var forskjellige mellom nynorsk og bokmål. Det førte til en liste på 70-80 ord og 39 verb. Senere har jeg jobbet med å utvide denne listen, og nå inkluderer den nesten alle ord blant de 4000 vanligste. Dette er tilsammen 235 verb og 341 andre ord. Det har tatt lang tid, så om du har lyst til å donere litt til driften av nettsiden kan du gjøre det her.


Jeg har utelatt ord som kan skrives likt på bokmål og nynorsk, for eksempel er kjensle utelatt, siden det er er lov å skrive følelse på nynorsk. Jeg har også valgt de variantene som er nærmest bokmål. Jeg har heller ikke tatt med alle mulige bøyinger av et verb, elevene trenger bare en. Jeg har også utelatt endel adjektiv hvor eneste forskjellen på bokmål og nynorsk er -lig/-leg.


Dersom substantiv har et annet kjønn på nynorsk, har jeg skrevet ordet i bestemt form.


Tips: Skriv ut heftet med stifter i ryggen, da holder det lenger. Spør IKT-ansvarlig på jobben om du ikke er sikker på hvordan det gjøres.


Hvordan bruke heftet


Dette kan skrives ut og brukes under en skriveøkt, men det er utviklet for at elevene skal kunne bruke det gjennom alle tre år på videregående med nynorskundervisning. Da kan du bruke det slik:


Før skriveøkt

  • Del ut heftet til elevene. Be dem ta med heftet til skriveøkt.

  • Be dem lese over ordene før skriveøkt.

  • (Første gang: Lær elevene bruk av søkefunksjonen i Word)


Under skriveøkt

  • Når elever begynner å skrive er det viktig at lar kreativiteten strømme, og de trenger ikke rette når de skriver. Likevel er viktig at de markerer ord de må slå opp etterhvert, for eksempel med å utheve eller gule ut.

  • Når de så slår opp de uthevede ordene kan de sjekke ordlisten. De retter ordet, og søker deretter i dokumentet etter samme ord. Det er viktig at de sjekker om de har skrevet ordet flere ganger.

  • Dersom ordet ikke står i listen, må de bruke nettordbøker. I så fall er det viktig at de skriver inn ordet i den personlige ordlisten i heftet.


Etter skriveøkt

  • Når elevene får tilbake teksten, er det viktig at skrivefeil er markert tydelig. De skal så fylle inn disse ordene i den personlige ordlisten.

  • Dette er ikke ment for å kontrollere elevene, men om de klager på tilbakemelding kan du be om å få se listen. Da tar det seg ikke godt ut om heftet er urørt av penn eller blyant.OBS: Heftet er ikke ment til å erstatte en ordbok, elevene må alltid bruke ordbøker (enten fysiske eller digitale) når de skriver.


Struktur

Vanlige feil

Dette er noen vanlige verb som veldig ofte skrives feil, så jeg ville inkludere dem to ganger, i ordlisten, men også i starten.
Verbliste

Dette er listen over 235 verb.

Personlig ordliste

Her skal elevene fylle inn verbene de søker opp under en skriveøkt, eller skriver feil. Om du synes det er lite plass, kan du lage flere sider, bare husk at sideantallet må deles på 4 for å lage hefte.

Liste over andre ord

Dette er listen over 341 ord.Personlig ordliste

Brukes som verbordlisten.


Å søke gjennom dokumentet

Dette er en liten påminnelse om at det er enkelt å finne enkelte feil ved å søke etter enkelte bokstaver, som "ere", "lig", osv. Elevene setter kryss etter at det er gjort.
Med forbehold om feil.Miniordliste -nynorsk - siste utgave - rettet 1.8
.docx
Download DOCX • 2.51MB


4,539 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


ingrid.aartun
Mar 22

Her har det vel sneket seg inn en feil på sjå? Jeg ville trodd det heter: Å sjå, ser, såg, har sett. Ikke å se, sjå, såg, har sett.

Like
bottom of page