top of page
Search

Nye historiebøker tilgjengelig på NasjonalbiblioteketFra om med 1/1-24 ble nye bøker tilgjengelige på Nasjonalbiblioteket. Her er noen av de bøkene som ble tilgjengelige. Posten oppdateres etterhvert, nye bøker kommer øverst i posten.


Aschehougs Norgeshistorie finner du her

Aschehougs Verdenshistorie finner du her


Nye bøker lagt til


Rasenes historie: rasetenkningens historie


Samenes historie


Nytt søkelys på Olav Engelbrektsson


Norsk Kirkehistorie


Tro og politikk : en reformasjonshistorie

Kortfattet beretning om ødeleggelsen av Vestindia

Primærkilde

Andre verdenskrig : en fotografisk historie


Første verdenskrig : en fotografisk historie


De arabiske folks historie


Å lykkes med nyere historie


Historie 1 : verden og Norge før 1850 : Arbeidsbok


En tyskers historie : erindringer 1914-1933


Utsikt over Norges historie : tidsrommet 1814-ca 1860, tidsrommet ca 1850-1884


Samer er trollmenn i norsk historie : trolldomsforfølgelsene av samer


Nordmennene på Østfronten : deres egen historie i bilder


"De kalte oss naziyngel" : NS-barnas historie 1940-2002


Grunntrekk i norsk historie : tiden etter 1945


Sverre : Norges største middelalderkonge


Norsk historie. 2 : 1537-1814


Finn oppgaver til elevene her


Portal : Idéportal : verdenshistorie etter 1850, Norgeshistorie etter 1850 : utfyllende stoff, kilder og oppgaver


Portal : Idéportal : eldre verdenshistorie før 1850, eldre Norgeshistorie før 1850 : utfyllende stoff, kilder og oppgaver


Historie.vgs : Hvorfor og hvordan skal vi lære historie? : ressursperm til historie.vgs, verden før og etter 1850


Historiedidaktikk for klasserommet : en håndbok for studenter og lærere


Forskjellige lands historie


De arabiske folks historie


Spanias og Portugals historie : en oversikt


Japans historie : fra jegersamfunn til økonomisk supermakt


Indias historie : med Pakistan og Bangladesh


Egypt : faraoenes verden


Han-dynastiet : Kinas første stormaktstid


Jorden skal gråte : USAs historie med indianernes øyne


Gulag : de sovjetiske fangeleirene


Korte bøker

Krigen i det tidligere Jugoslavia


Den kalde krigen


Jernteppet senkes


Vietnamkrigen


Murene faller


Cuba-krisen


Hitler

Kort biografiBiografier


Hitler


Lenin


Napoleon


Per Imerslund


Forskjellige tema


Verre enn sitt rykte : vikingene slik ofrene så dem


Ekstremismens tidsalder : det 20. århundrets historie 1914-1991

Eric Hobsbawm


Historie av Herodotus


Den norske fascismen : Nasjonal samling 1933-1940


Jødehat : antisemittismens historie fra antikken til i dag


Ein tysk soldats dagbok frå krigen i Nord-Norge


Kristendommen : en historisk innføring


Islam

Inneholder også et kapittel om historien


Norges historie i årstall : fra 100 000 f.Kr til i dag


Politisk idehistorie


Første verdenskrig


Andre verdenskrig


USA og Europa : imperiet og de allierte etter 1945


Europas siste sommer : hvem startet storkrigen i 1914?


1948 : den første arabisk-israelske krigen


Jernteppet senkes


Historien om det som ikke skjedde : kontrafaktisk historie


Antikkens historie : høvdingdømme, bystat, imperium


Våre konger : en vei gjennom norgeshistorien


Martin Luther King og borgerrettskampen i USA


Kong Leopolds arv : en beretning om grådighet, forferdelser og heroisme i det koloniale Afrika


Paris etter frigjøringen : 1944-1949


Generell verdenshistorie


Historisk verdensatlas


Verdenshistorien : fra de første sivilisajoner til renessansen


Damms illustrerte verdenshistorie


Aschehougs verdenshistorie


I begynnelsen : fram til 1200 f.Kr


Høykulturer tar form : 1200-200 f.Kr


Asia møter Europa : 200 f. Kr-500 e. Kr


Religioner på marsj : 500-1000


Nomadefolk og sivilisasjoner : 1000-1300


Verden på oppdagelsenes tid : 1350-1500


Europa i krise : 1300-1500


Et nytt Europa 1500-1750


Verdensmarked og kulturmøter : 1500-1750


To revolusjoner : 1750-1815


Vesten erobrer verden : 1870-1914


Fra krig til krig : 1914-1945


Tre verdener : 1945-1965 Lenke


Mot en ny tid : 1985-Aschehougs norgeshistorie


Fra jeger til bonde : inntil 800 e. Kr


Vikingtid og rikssamling : 800-1130


Under kirke og kongemakt : 1130-1350


Folketap og sammenbrudd : 1350-1520


Den nye begynnelsen : 1520-1660


Krig og fred : 1660-1780


Mellom brødre : 1780-1830


Nasjonen bygges : 1830-1870


Det moderne gjennombrudd : 1870-1905


Et splittet samfunn : 1905-1935


Samling om felles mål : 1935-1970


Overflod og fremtidsfrykt : 1970-1997

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page