top of page
Search

Presentasjon om feil i norsktekster

Dette er et lite eksperiment som jeg kommer til å bruke i undervisningen fremover.


Det er noen feil som ofte går igjen i elevtekster, og jeg ønsket å samle alle disse feilene i en presentasjon. Denne presentasjonen deler jeg så med elevene, og så kan jeg henvise til regelnummeret når jeg retter tekster. Jeg kan eventuelt be dem lese over noen regler til neste skriveøkt.


Du kan også dele ut presentasjonen til elevene (gjerne i forkortet versjon), og be dem slette lysbilder med feil de ikke har.


Det er ingen systematisk rekkefølge i presentasjonen, siden jeg har lagt inn regler etter hvert som jeg kom på dem.


Dette er for øyeblikket et arbeidsdokument, og jeg kommer til å utvide og revidere senere.

Jeg tar gjerne imot tips om feil og regler jeg har glemt.


Oppdatering

Dette er en et skjema i Google Forms hvor elevene kan øve på noen av feilene. De velger tema, svarer på spørsmålene og scroller ned til delen for å sjekke om de svarte rett. Svarene blir ikke samlet inn. Skjemaet blir oppdatert etterhvert.


Oppdatering 2


Skriv ut disse arkene i flere eksemplarer. De første skal skrives ut på ensidig ark, de fire siste på tosidig. Når du snakker med elevene om tekstene de har skrevet, gi et ark til eleven om hen må trene på noe.


Oppdatering 3

Dersom du vil gå systematisk til verks når du retter feil, bruk dette skjemaet. Fyll inn elevnavn, og velg "lag kopi". Sett tallet 1 i ruten om eleven har feilen. Slik kan du:

  1. Se om elevene har lært regelen siden sist.

  2. Se om klassen som helhet sliter med noen feil.Gjennomføring:

  1. Del ut presentasjonen til elevene.

  2. Bruk tekstdokumentet til å raskt finne regelen.

  3. Når du retter tekster, skriv inn fraser som "sjekk regel nr 5".

  4. Du kan også sjekke elevene tekster og be hver elev gå gjennom forskjellige regler, avhengig av hva de synes er vanskelig.Ny versjon


Regler norsk 6.2
.pptx
Download PPTX • 12.12MB

Del ut til elevene:

Regler norsk 6.2
.pdf
Download PDF • 6.44MB

Bruk denne til å raskt finne regelen:

Regler norsk 6.2
.docx
Download DOCX • 18KB


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page