top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Quiz nr 12


Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden.


 1. Hva er det laveste europaveinummeret i Norge?

 2. Hva betyr perestroika?

 3. Fra hvilken tysk by kommer opprinnelig den britiske kongefamilien?

 4. Hva het platebutikken til svartmetalleren Euronymus?

 5. I triple draw poker er målet å få det som vanligvis er den dårligste hånden, hva er det? Ta med alle kjennetegn på hånden.

 6. Byen på Svalbard ble grunnlagt i 1910, og befolket av russere siden 1927. I dag er byen forlatt. Hva heter den?

 7. I hvilket indisk verk av Valmiki kan vi lese om Rama, Sita og apeguden Hanuman?

 8. Hva har vært den vanligste utdannelsen for norske statsministre fra 1873 til i dag?

 9. Hvor mange land på det amerikanske kontinentet har over 100 millioner innbyggere?

 10. Ranger fra tidligst til senest - norske konger: Eirik Blodøks - Håkon den gode - Olav Tryggvason - Olav den hellige

 1. E6

 2. Ombygging

 3. Hannover

 4. Helvete

 5. 7-5-4-3-2 off suit

 6. Pyramiden

 7. Ramayana

 8. Jurist

 9. Tre - USA, Brasil, Mexico

 10. Eirik Blodøks - Håkon den gode - Olav Tryggvason - Olav den hellige


258 views0 comments

Recent Posts

See All

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Hvem er tidenes yngste britiske statsminister? I hvilket land kjemper geriljalederen Subcomandante Marcos? I hvilket land bor d

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Oddvar Brå brakk staven, de kriget på Falklandsøyene, og filmen E.T slippes. Hvilket år? Når britiske historikere rangerer de b

bottom of page