top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Quiz nr 13


Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden.


 1. Hva kalles mafiaen i Napoli?

 2. De fire store kongedømmene i England rundt år 800 var East Anglia, Mercia Northumbria, og Wessex. Fra hvilket av disse kom Alfred den Store?

 3. Hvilken ministerpost hadde Quisling før krigen?

 4. Hvem har flest følgere på Twitter?

 5. Hva het Norges andre konge?

 6. Hvilken av de tidligere jugoslaviske statene har størst befolkning?

 7. Landene M., A., T., L., E. ligger ved siden av hverandre langs kysten, hva heter landene?

 8. Den siste keiseren av Vest-Romerriket hadde et, i ettertid, relativt ironisk navn og tittel. Hva het han? Nevn enten navn eller tittel.

 9. Hvordan uttales denne bokstaven i det kyrilliske alfabetet: Я?

 10. Ranger fra størst til minst i areal: Innlandet - Rogaland - Trøndelag - Viken 1. Camorra

 2. Wessex

 3. Forsvarsminister

 4. Barack Obama

 5. Eirik Blodøks

 6. Serbia

 7. Marokko, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt

 8. Romulus Augustulus

 9. ja

 10. Innlandet - Trøndelag - Viken - Rogaland

25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page