top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Quiz nr 21

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden.


 1. Hva heter de seks landene i Sentral-Asia?

 2. I hvilket år valgte pave Benedikt XVI å trekke seg?

 3. Hvem skrev i 1869 boken som på norsk har fått tittelen Om Kvinneundertrykkelsen?

 4. Hvem overtok som statsminister i Storbritannia i 1945?

 5. I 1995 ble det drukket veldig lite fransk vin i Norge, hvorfor?

 6. Hvilken film har ligget på topp på IMDB siden 2008?

 7. Hva heter den greske antikkens store komediedikter?

 8. Hvilken terrorist har Odd Nerdrum malt, i et bilde hvor Trygve Hegnar stod modell som en av politimennene som henrettet nevnte terrorist?

 9. I ett av Ibsens skuespill drukner en ung gutt tidlig, hva heter stykket?

 10. Ranger fra tidligst til senest: Litterære perioder Barokken - Klassisismen - Renessansen - Romantikken


 1. Kasakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Usbekistan

 2. 2013

 3. John Stuart Mill

 4. Clemens Attlee

 5. På grunn av atomprøvesprengninger

 6. The Shawshank Redemption/ Frihetens regn

 7. Aristofanes

 8. Andreas Baader

 9. Lille Eyolf

 10. Renessansen - Barokken - Klassisismen - Romantikken

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Hvem er tidenes yngste britiske statsminister? I hvilket land kjemper geriljalederen Subcomandante Marcos? I hvilket land bor d

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Oddvar Brå brakk staven, de kriget på Falklandsøyene, og filmen E.T slippes. Hvilket år? Når britiske historikere rangerer de b

bottom of page