top of page
Search

Ranger årsakene til den industrielle revolusjonen

Dette er en oppgave utviklet av Håkon Evensen, skaperen av YouTube-kanalen Enkel Historie.
Gjennomføring


  1. Klassen ser disse to filmene sammen

Hva er industriell revolusjon


Utviklingen av engelsk industri2. Del elevene inn i grupper på tre. Disse tre elevene bestemmer så hvem som skal være elev A, B og C.


Elev C ser følgende video: https://www.youtube.com/watch?v=wvTccqAWuJ


3. Etter at elevene har sett videoene får de utdelt et ark. De skal så skrive ned tilsammen ti årsaker til at den industrielle revolusjonen oppstod.4. Etter at de har skrevet ned disse ti årsakene, skal de så rangere disse. Begynn med å finne den tiende minst viktige årsaken, deretter den niende minst viktige årsaken. Elevene fortsetter til slik til de har rangert alle ti.5. Gruppene leser opp de fem viktigste grunnene i plenum. Lærer kan her styre diskusjonen, og be dem begrunne valget.Mulig skriveoppgave (men ikke nødvendig for å gjennomføre opplegget)


Elevene skriver en tekst hvor de argumenterer for sitt syn, og hvorfor noen årsaker var viktigere enn andre.Teksten i et dokument


Den industrielle revolusjon - ranger årsaker
.docx
Download DOCX • 417KB


1 view0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page