top of page
Search

Samisk som tverrfaglig tema

Siden tverrfaglighet er ett av mange mål ved den nye læreplanen, er det mange muligheter til å jobbe med det samme temaet, og hvis en har lest mange læreplaner på VG1 Studieforberedende vil en se at samisk går igjen i mange av dem.


Basert på egne erfaringer er det ikke bare å vedta tverrfaglighet, det må gjerne planlegges tidlig, gjerne om våren. Det blir vanskelig å gjennomføre tverrfaglighet dersom lærerne gjennomgår forskjellige tema på samme tid. Her er det viktig at ledelsen legger føringer. For eksmepel kan en si at alle relevante fag skal legge visse tema til bestemte tider av skoleåret.


Avhengig av hvilke linjer som tilbys på skolen, så kan faglærere i forskjellige fag gå sammen og planlegge temaet. Noen linjer vil ikke ha samfunnskunnskap på VG1, så det vil kanskje ikke være alle klasser som kan gjennomføre de samme vurderingssituasjonene.Gjennomføring

Jeg skal ikke skrive for langt her, siden lærerne selv forstår best hvordan dette kan gjennomføres på deres skole, men her er et kort forslag.


Mai/ juni

Faglærere bestemmer seg for å tilpasse neste års læreplan slik at de samiske temaene gjennomgås samtidig. Eksempelvis kan dette skje i begynnelsen av februar, samtidig med samisk nasjonaldag.


November/ desember

Lærere møtes og diskuterer hva de kommer til å undervise i, og hva de kommer til å vurdere. De ser om det er mulig å finne tverrfaglige oppgaver. Om dette skulle vise seg umulig, er det ingen krise.


Februar

Skolen markerer at det er samisk nasjonaldag, og lærerne gjennomfører sin undervisning. Dersom alle på skolen jobber med samiske tema da, er det også mulig å gjøre den kulturelle skolesekken langt mer tilpasset undervisningen.Læreplanmål med samisk


Norsk

  • sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer

  • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Samfunnskunnskap

  • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

Geografi

  • drøfte ulike interesser knytte til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda


Design og Arkitektur

  • kjenne til samiske kulturuttrykk og gjere greie for særtrekk ved lokale og samiske form- og byggjetradisjonar


Musikk, Dans og Drama

  • bruke kunnskap om joik og samisk fortellertradisjon og om norsk folkemusikk og folkedans i formidlingsarbeid
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page