top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Stein Mehren - ressurser

Finn andre forfatterressurser her.


NRK

Jeg holder ditt hodet av Stein Mehren

Lenke


Plym-Plym

Lenke


Idunn

«ute av oss selv»

Metafysikk, sanselighet og identitet i Stein Mehrens diktsamling Corona (1986)

Lenke


YouTube

Stein Mehren leser "Sne" (Stein Mehren)(1965)

Lenke


Dikt

Spilleliste

Lenke


Nasjonalbiblioteket


Fra Brekke til Mehren

Lenke


Stein Mehren - en logos-dikter

Fremstilling av utviklingslinjer i det lyriske forfatterskapet fra 1960-årene, og en systematisk analyse av sammenhengstanken i dikt fra 1970-årene / Per Thomas Andersen

Lenke


Modernisme i sammenhengens tjeneste : en analyse av Stein Mehrens roman De utydelige

LenkeHumanitet og virkelighetsoppfatning

Lenke


Det forseglede budskap : et essay om jeg-dannelse i lys av postmodernisme, mystikkog kjønnsroller

Lenke


En rytter til fots : åpent brev til kulturister av alle slag

Lenke


50 60 70 80 : essays

Lenke


Dikt i bilder

Lenke


Kjærlighetsdikt : dikt, bilder

Lenke


Det trettende stjernebilde

Lenke


Den usynlige regnbuen : dikt

Lenke


Skjul og forvandling : dikt 1990

Lenke


Alene med en himmel : dikt

Lenke


Evighet, vårt flyktigste stoff : dikt 1994

Lenke


Fortapt i verden ; Syngende : dikt 1988

Lenke


Det andre lyset : dikt 1989

Lenke


Maskinen og menneskekroppen : en pastorale

Lenke


Vintersolhverv

Lenke


Menneske bære ditt bilde frem

Lenke


Tidsalder : dikt

Lenke


Timenes time : dikt 1983

Lenke


Ark : dikt 2000

Lenke


Gjennom stillheten en natt : dikt

Lenke


Mot en verden av lys

Lenke


Corona : formørkelsen og dens lys : dikt

Lenke


Hotel Memory : dikt 1996

Lenke


Hildring i speil : dikt

Lenke

Dikt for enhver som våger

Lenke


Aurora : det niende mørke : hymne og myte

Lenke

Den store søndagsfrokosten : drama i to akter

Lenke


Veier til et bilde

Lenke


Den store frigjøringen, eller Hva som hendte meg på siste sommerseminarium en dag jeg forsøkte å krype ut av sangkassen min : kort-roman

Lenke


Vind Runer : dikt

Lenke


Nattmaskin : dikt 1998

Lenke


Nattsol : dikt 1992

Lenke


Mot en verden av lys : dikt

Lenke


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page