top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Tor Ulven - ressurser

Finn andre forfatterressurser her.


NRK


Nekrolog: Tor Ulven, 1953-1995

Lenke


Tor Ulven - Biografi

Artikkel

Lenke


Mørket i enden av tunellen – et portrett av Tor Ulven

Radio

Lenke


Tor Ulven: «Etterlatte dikt»

Radio

Lenke


Trist i tre akter

Verdibørsen

LenkeVagant

Et språk som gløder, men later som det ligger under kaldt, ildfast glass

Lenke


The White Review


Intervju på engelsk

Lenke


Idunn


Avhandling: Jordens ubevisste hukommelse. Tor Ulven som arkeolog

Lenke


Avhandling: «Vi fortsetter forbi ordene». Erkjennelse og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap

Lenke


Anemari Neple: En annen verden. Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap

Lenke


Apostrofe – fra fiksjon til ritual

Lenke


Nasjonalbiblioteket


Skjelett og hjerte : en bok om Tor Ulven

Lenke


Verk


Etter oss, tegn : dikt

Lenke


Etterlatte dikt

Lenke


Essays

Lenke


Samlede dikt

Lenke


Avløsning : roman

Lenke


Stein og speil : mixtum compositum

Lenke


Vente og ikke se : historier

Lenke


Søppelsolen : memorabilia

Lenke


Det tålmodige : dikt

Lenke


Nei, ikke det : historier

Lenke


Skyggen av urfuglen

Lenke


Gravgaver : fragmentarium

Lenke


Forsvinningspunkt : dikt

Lenke


Fortæring : prosastykker

Lenke


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page