top of page
Search

Tren på nynorsk gjennom Google Forms

Her er noen oppgaver som personer som vil trene på nynorsk kan jobbe med.


Sterke verb i presens
A- eller e-verb


Dei vanlegaste verba i presens


Dei vanlegaste verba i preteritum


Dei vanlegaste orda 1


Dei vanlegaste orda 2


Bokmålsord på -lig, -het og -else


Reisa i Nynorskland

95 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page