top of page

Søkeresultater

146 items found for "norsk"

 • Oppgavehefter norsk

  Dette er oppgavehefter i norskfaget. Norsk som andrespråk Norsk som andrespråk på nynorsk Nynorsk for bokmålselever Rettskriving Akademisk skriving Uttrykk, allusjoner, anglisismer Norsk som andrespråk Lenke Dette er fem hefter på over 90 Norsk som andrespråk på nynorsk Lenke Dette er en nynorsk versjon av en tidligere utgave av heftet i norsk som andrespråk.

 • Puslespill - norsk for barnetrinnet

  Dette er noen puslespill beregnet for barnetrinnet. Klipp ut, del ut til elevene i grupper. De skal så sette sammen figuren. Dyr - maks tre bokstaver Dyr - litt mer avansert Dyr Ord og stavelser Ord og stavelser Vokaler Første ord

 • Læringssti - Norsk middelalderehistorie

  Hvor bosatte de norske vikingene seg? Hvor bosatte danske og svenske vikinger seg? Hva skilte norske bønder fra bønder i sentral-Europa? Hva var en trell? Hvordan blir Trøndelag en del av det norske riket? På hvilken måte får danskekongen makt i Norge?

 • TP - Norsk på ungdomsskolen

  kunnskapsspillet Trivial Pursuit hvor elevene stiller hverandre spørsmål knyttet til ulike deler av norskfaget kortene, tok jeg utgangspunkt i hva jeg og klassen min hadde jobbet med så langt, senere har også andre norsklærere vært med og bidratt med spørsmål gjennom facebook-gruppa "Norsklærere 2.0".

 • Kunnskapsspill VG2 norsk

  Dette er et spill inspirert av en versjon utviklet av Silje Kristin Friberg for ungdomsskolen. Hva du trenger Spillebrikker Terning Saks til å klippe ut kortene Hvordan gjennomføre. Skriv ut ett brett for hver gruppe med elever (4-5). Skriv ut ett sett med kort til hver gruppe og klipp ut. Skriv ut ett skjema til hver gruppe, om du ikke ha Elevene spiller med reglene til Trivial Pursuit. De kan eventuelt bestemme at de får kakebit om de svarer rett på et spørsmål uansett hvor de er. Dersom du ikke har kakebitene fra TP, kan du bruke skjemaet, de setter et kryss om de klarer å svare. Kortene Brettet Skjema

 • Arbeidsark i norsk

  Dersom du synes dette er nyttige oppgaver, kan du gjerne gi litt tilbake ved å sende meg noen av dine opplegg. Når man leser gjennom elevtekster kommer man ofte over feil som bare gjelder noen få elever, og som det kan være unødvendig å bruke mye tid på i klasserommet. Da kan det være en mulighet å gi individuelle oppgaver. Gjennomføring Læreren skriver ut flere eksempler av hvert ark. Elevene leverer tekster. Læreren leser gjennom, og identifiserer enkelte feil som går igjen. Eleven får da utdelt et ark som de skal fylle inn. Minn også elevene om at de må se over arket før neste innlevering. Dersom du oppdager at Petter ofte deler ord som skal slås sammen, gi Petter arket "Ett eller to ord". Du kan også, om du vil, notere hvilke ark du har gitt til hvilke elever, og se om de gjør fremskritt. Du kan også, om du vil, gi dem denne presentasjonen over feil. Heftet blir oppdatert etterhvert med nye oppgaver. Heftet

 • Oppgavehefte norsk på videregående

  Uttrykk Tre forskjellige oppgaver om norske uttrykk.

 • Arbeidshefter - norsk som andrespråk

  Jeg har tidligere laget et arbeidshefte for norsk som andrespråk.

 • Arbeidshefte norsk som andrespråk

  Dette er et hefte på 90 sider for elever som har norsk som andrespråk. Andre opplegg om norsk som andrespråk finner du her og her. / blir hel/ hele/ helt/ all/ alle / alt Klokka Tellelige og utellelige Hvilke setninger har korrekt norsk Rett teksten Skriveoppgaver Lesetekster Komma og punktum Å lage ord på norsk Versjon 9.0

 • Norsk som andrespråk

  Dette er noen oppgaver om norsk som andrespråk. Posten blir oppdatert etterhvert. Adjektiv Sammensatte ord Ordstilling Sett inn ordene på rett plass Bestemt eller ubestemt Hva er korrekt norsk

 • Kurs i norsk som andrespråk

  Jeg har tidligere delt et arbeidshefte i norsk som andrespråk, men den filen ble etterhvert ganske stor

 • Kurs i norsk som andrespråk

  Har du lyst til å donere en slant for å drive denne siden? Jeg trenger ny jobb til høsten, har du tips om jobb til meg? Jeg har tidligere laget flere arbeidshefter på denne siden, men har i det siste tenkt på at det kanskje også kan deles opp i forskjellige kurs. Dette er et forslag. Det er beregnet på elever som har lærer til å gå gjennom stoffet med dem. Jeg har forsøkt å legge opp stoffet med en viss progresjon, å vente med unntak til hovedreglene er lært. Send gjerne tilbakemeldinger om du har forslag til endringer.

bottom of page