top of page
Search

Arbeidshefte norsk som andrespråk

Vil du bidra til å gi dekke kostnadene for denne siden?


Dette er et hefte på 90 sider for elever som har norsk som andrespråk.


Skriv gjerne ut som hefte med stift i ryggen.


Andre opplegg om norsk som andrespråk finner du her og her.


Har du lyst til å donere til driften av denne siden kan du gjøre det her.


Dersom du har forslag til oppgaver og andre kommentarer, send meg en melding.


Oppgaver

 • Vanlige ord og fraser

 • Skriv om deg selv

 • Steder og adjektiv

 • Byer

 • Lyder

 • Tallord

 • Tall

 • Fyll inn adjektivet og navnet på en person fra landet

 • Skriv en tekst om nasjonalitet

 • Verb

 • Regelrette substantiv

 • Uregelrette substantiver

 • Imperativ

 • Partisipper

 • Determinativ og pronomen

 • Adjektiv 1

 • Adjektiv 2 (regelrette)

 • Adjektiv 3 (uregelrette)

 • Adverb

 • Preposisjoner

 • Ordstilling 1

 • Ordstilling 2

 • Konjunksjoner

 • Subjunksjoner

 • Konjunksjoner og subjunksjoner

 • Ordfamilier

 • har / er / blir

 • hel/ hele/ helt/ all/ alle / alt

 • Klokka

 • Tellelige og utellelige

 • Hvilke setninger har korrekt norsk grammatikk?

 • Rett teksten

 • Skriveoppgaver

 • Lesetekster

 • Komma og punktum

 • Å lage ord på norsk


Versjon 9.0


Oppgavehefte andrespråk 9.0
.docx
Download DOCX • 242.27MB
279 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page