top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Hefter for norskfaget på videregående

Updated: Nov 20, 2022

Dette er arbeidshefter som læreren kan skrive ut og dele ut til elevene.


Noen av heftene inkluderer noe av det som står i de andre, for eksempel er "Allusjoner" og "Anglisismer" også i "Arbeidshefte".Hefte nynorsk

Nynorske-hefte-2 rettet
.docx
Download DOCX • 32KB

Allusjoner

Allusjoner - oppdatert og med fasit
.docx
Download DOCX • 16KB

Anglisismer

Anglisismer
.docx
Download DOCX • 18KB
Anglisismer -fasit
.docx
Download DOCX • 21KB

Uttrykk på norsk


Uttrykk på norsk
.docx
Download DOCX • 19KB


I forhold til

Elevene leser sitater som inneholder "i forhold til", og skifter ut uttrykket med et annet.


i forhold til
.docx
Download DOCX • 17KBArbeidshefte

Stort hefte med mange forskjellige oppgaver.

Arbeidshefte norsk
.docx
Download DOCX • 4.15MB


Akademisk skriving

Hefte på over 60 sider som tar opp mange forskjelige sider ved å være elev på videregående. Heftet er utviklet i samarbeid med andre lærere.


OBS: Du kan selvsagt skrive ut hele heftet og dele med elevene, men trolig vil det være mer nyttig å bare gi dem de delene som du ønsker de skal jobbe med.

Introduksjon-studieforberedende-program 3.1
.docx
Download DOCX • 48.06MB

Eksamensskjema

Hefte på tjue sider, med skjemaer som elevene kan bruke på skriveøkter og eksamen. De bruker skjemaene som disposisjonsark og fyller inn før de begynner å skrive.


Eksamensskjema 2.0
.docx
Download DOCX • 39KB

900 views0 comments

Recent Posts

See All

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Hvem er tidenes yngste britiske statsminister? I hvilket land kjemper geriljalederen Subcomandante Marcos? I hvilket land bor d

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Oddvar Brå brakk staven, de kriget på Falklandsøyene, og filmen E.T slippes. Hvilket år? Når britiske historikere rangerer de b

bottom of page