top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Henrik Wergeland - ressurser

Finn andre forfatterressurser her.NRK


Vi ere en Nation vi med

Lenke


Dikterhus og æresbolig

Lenke


Bjørn Sundquist leser dikt av Henrik Wergeland

Lenke


NDLA


Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven

Fagstoff

Lenke


Bli med på ei tidsreise med P. A. Munch, Wergeland og Welhaven

Aktivitet

Lenke


Wergeland og "Småguttenes nasjonalsang"

Aktivitet

Lenke


Vi ere en nasjon, vi med

Fagstoff

Lenke


Norsk og unorsk hos Welhaven og Wergeland

Aktivitet

Lenke


Romantikken

Fagstoff

Lenke


Øyeblikkets dikter: Henrik Wergeland

Aktivitet

Lenke


Wergeland og Fugelli takker av

Aktivitet

Lenke


NasjonalbiblioteketSå stort et hjerte : Henrik Wergeland

Lenke


Fantasiens regnbuebro : Siful Sifaddas farser og andre essays om Henrik Wergeland

Lenke


Brevene til Amalie : med andre supplementer til Wergelands samlede skrifter vesentlig fra Jonas Skougaards samlinger

Lenke


Henrik Wergelands skrifter. B. 1

Lenke


Henrik Wergelands skrifter. B. 3

Lenke


Henrik Wergelands skrifter. B. 4

Lenke


Henrik Wergelands skrifter. B. 5 Lenke


Henrik Wergelands skrifter. 6

Lenke


Henrik Wergelands skrifter. 7

Lenke


Henrik Wergelands skrifter. 8

Lenke

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page