top of page

Læringssti - Den industrielle revolusjon

Finn andre læringsstier her.


Du finner også opplegg om den industrielle revolusjon her.


Steg 1 - se videoSvar på spørsmål

 1. Forklar kort hva den industrielle revolusjonen er.

 2. Hva er en revolusjon?

 3. Hva er industri?

 4. Hvilke energikilder brukte man tidlig i den industrielle revolusjonen?

 5. Hva var dampmaskinen, og hvorfor var den viktig under den industrielle revolusjon?

 6. Hva var samlebåndet, og hvorfor er dette viktig under den industreielle revolusjonen?

 7. Hva er de tre (eller fire) fasene i den industrielle revolusjonen?

 8. Hva var den første industrien som oppstod i England?


Steg 2 - Se video


Svar på spørsmål

 1. Hva regnes som starten på den industrielle revolusjonen?

 2. Hva var Spinning Jenny, og hvilke fordeler hadde denne maskinen?

 3. Hva er spesialisering, og hvorfor var dette viktig i den industrielle revolusjonen?

 4. Hvorfor økte handelen under den industrielle revolusjonen?

 5. Hvorfor flyttet mange til byene på denne tiden?

 6. Hvordan utviklet transportmidlene seg under revolusjonen?

 7. Hvorfor ble England så rike under den industrielle revolusjonen?


Steg 3 - Se videoSvar på spørsmål

 1. Hva er den viktigste demokrafiske endringen som en følge av revolusjonen?

 2. Hvordan bodde familiene som hadde ankommet byen for å bli industriarbeidere?

 3. Hvorfor var arbeidstid et nytt konsept?

 4. Hvorfor ble barn ansatt til å jobbe i fabrikker eller i gruver?

 5. Hva er forskjellen i eierskap til varene mellom en selvberger og en industriarbeider?

 6. Hvilke klasser eksisterer i et industrisamfunn sammenlignet med et førindustrielt samfunn?

 7. Hva er konfliktene mellom fabrikkeiere og arbeidere? Hva krever arbeiderne av fabrikkeierne?

 8. Hva er fagforeninger og hvorfor ble de forbudt?

 9. Hvordan reagerte arbeiderne på forbudet, og hvordan reagerte så myndighetene?


(Obs: Det er også mulig å hoppe over steg 7- 12 og gjennomføre oppgave 2 på denne siden. Del i så fall klassen inn i grupper av tre)Steg 4 - Se videoSvar på spørsmål

 1. Hvilken rolle spilte religionen i utbredelsen av revolusjonen?

 2. Hva mente Max Weber om protestantismen og den industrielle revolusjon?

 3. Hva mente David Landes?


Steg 5 - Se videoSvar på spørsmål

 1. Hvordan spilte elvene en viktig rolle i den industrielle revolusjonen i England?

 2. Hvilke fordeler ga det England at de var ei øy?

 3. Hvilket metall var det rikelig av i England?


Steg 6 - Se video


https://www.nb.no/items/bee898bddf87b22ebacc819a7da28aed?page=251Svar på spørsmål

 1. Hva skjer i 1589 som kunne startet den industrielle revolusjonen tidlig?

 2. Hva er argumentene mot teknologisk utvikling, slik de kommer frem i filmen?

 3. Hvilke politiske strukturer bidro til at den industrielle revolusjonen oppstod i England?Steg 7 - En person fra den industrielle revolusjonenVelg en person fra den industrielle revolusjonen.


Alternativ A:

Fortell om personen og forklar hvorfor personen er viktig. Skriv en tekst på 4-500 ord og bruk kilder.


Alternativ B:

Lag en plakat over personen


Til lærer: Eventuelt skriv ut kortene, og la elevene trekke. Fjerne gjerne de mindre viktige. slik at du har like mange kort som elever.


industrielle revolusjonen - 30 personer
.pdf
Download PDF • 927KBAndre ressurser

Podcast


Nasjonalbiblioteket
Mer akademisk tekst om den industrielle revolusjon.Kvinnene og verdenshistorien (med eksempler fra den industrielle revolusjon)


Politisk idéhistorie (med kapittel om liberalismen)
Verdens historie : fire millioner menneskelige år om jordbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjon


Bilder som viser utviklingen av biler, båter, skip, tog, osv.


Lærerveiledninger

7 views0 comments

Comments


bottom of page