top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Sigurd Hoel - ressurser

Finn andre forfatterressurser her.


By Nasjonalbiblioteket - Flickr: Portrett av Sigurd Hoel, 1950, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15821223

NRK

Møte ved milepelen

Hørespill

Lenke5. Synd, sol og revolusjon

Om 30-tallet

Lenke
YouTube

Norges litteratur- og språkhistorie - Sigurd Hoel (11/13)

Lenke
NDLA

Kulturdebatten i Norge på 30-tallet

Fagstoff

Lenke


Nasjonalbiblioteket


Norsk litteraturhistorie

Om Hoel

Lenke


Sigurd Hoel : et nærbilde

Lenke


Sigurd Hoel : forfatteren, gyldendølen

LenkeSigurd Hoel: Møte ved Milepelen : rettleiingskurs

Lenke


Den plettfrie : en analyse av Sigurd Hoels "Møte ved milepelen"

Lenke


Sigurd Hoel om seg selv

Lenke


Festskrift til Sigurd Hoel på 60 årsdagen

Lenke


Sigurd Hoels fortellekunst : en studie i ny-impresjonistisk stil

Lenke


Risens hjerte : en studie i Sigurd Hoels forfatterskap

Lenke


Kjærlighetsbegrepet i Sigurd Hoels forfatterskap

Lenke


Hamsun og Hoel : to studier i kontakt

Lenke


Verk

Litterære essays

Lenke


Fjorten dager før frostnettene

Lenke


En dag i oktober

Lenke


Trollringen

Lenke


Ankomst og avreise

Lenke


Syndere i sommersol

Lenke


Veien til verdens ende

Lenke


Møte ved milepelen

Lenke


Arvestålet

Lenke1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page