top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Skriveprossessen

Updated: Apr 10, 2023

Dette er en noen oppgaver og presentasjoner somkan være nyttige på i skriveprossessen.


Gjennomføring. Elevene ser gjennom presentasjonene og svarer deretter på spørsmålene. Ikke alle emnene har oppgaver, det er mulig jeg legger ut senere. Jeg tar gjerne imot tips i kommentarfeltet om du har noen.


Til lærer: Del lenken med elevene og fortell dem hvilke emner og oppgaver de skal jobbe med. Ikke nødvendigvis følg rekkefølgen slik de står kronologisk, men be elevene jobbe med emnene og oppgavene du føler de må trene på.


Emne 1 Kilder


Hvor finne gode kilder

gode kilder
.pptx
Download PPTX • 2.80MB

Nasjonalbiblioteket


Nasjonalbiblioteket
.pptx
Download PPTX • 12.73MB


Oppgave 1.1 Atekst

(Hopp over denne om du ikke har tilgang til Atekst)

Svar på spørsmålet og skriv avis, journalist, dato og sidetall, ikke bruk andre kilder enn Atekst:


1. Når ble navnet covid-19 første gang nevnt i norsk media? 2. Hvem ble valgt inn på utjevningsmandat fra fylket ditt? 3. Hva heter Kinas nåværende president?

4. Hva var resultatet av presidentvalgkampen i Brasil i 2022? Oppgave 1.2 Nasjonalbiblioteket


Svar på spørsmålet og skriv boktittel, forfatter, år og sidetall, ikke bruk andre kilder enn Nasjonalbiblioteket:


 1. Hva heter Rolf Jacobsens første diktsamling?

 2. Hva het Karl-Johan før han ble svensk-norsk konge?

 3. Hvor ble freden etter trettiårskrigen avtalt?

 4. Hva heter onkelen til prins Hamlet?

 5. Hva skjedde under krystallnatten?

 6. Hva het første generalsekretær i FN?

Oppgave 2.3

Gjør oppgavene i filen


Oppgaver om Nasjonalbiblioteket
.docx
Download DOCX • 4.44MB


Emne 2 - referanser


Om å legge inn referanser


Referanser 2.0
.pptx
Download PPTX • 3.75MB

Oppgave 2.1


Finn frem lærebøkene du har fått utdelt.


Legg inn alle lærebøkene du har fått utdelt i Words kildeliste.


Oppgave 2.2

Åpne Word og skriv en tekst. Teksten trenger ikke være sammenhengende, men du skal refere til

 • en bok

 • en artikkel på internett

 • en film

 • en artikkel i en avis

Legg inn både referanser og bibliografi i dokumentet.


Emne 3 - skrivetips


Åtte tips for å skrive bedre

å skrive bedre
.pptx
Download PPTX • 2.63MB

Fire tips når du skriver en analyse

Å skrive en analyse
.pptx
Download PPTX • 6.87MB

Å disponere

å disponere
.pptx
Download PPTX • 1.02MB

Vanlige feil i elevtekster

seks vanlige feil
.pptx
Download PPTX • 4.58MB

De to delene av en tekst

de to delene av en tekst
.pptx
Download PPTX • 4.38MB


Oppgave 3.1

Hva er de fem viktigste punktene du lærte av presentasjonene over? Forklar med egne ord.


Oppgave 3.2

Hvorfor er det så viktig å disponere før du begynner å skrive en tekst? Forklar med egne ord.


Oppgave 3.3

Disponer en tekst. Læreren din gir deg en oppgave, og du skal lage en disposisjon for besvarelsen din.


Se eksempel (diktanalyse - langsvar):

Innledning

 • om dikteren

 • om diktet

 • kort om tematikken

Hoveddel

 • motivet i diktet (hva diktet består av)

 • tematikken i diktet, mer utdypende

 • komposisjon - rim, rytme, strofer

 • jeg-personen og du-personen i diktet (hva vi kan vite om dem)

 • språklige virkemidler i diktet - med forklaring av funksjon, og hvorfor de styrker tematikken

Avslutning

 • oppsummering av diktanalysen

 • gjenta kort hva som er tema, og hva jeg anser som det viktigste i analysen


Emne 4 - Avsnitt

Om avsnitt

avsnitt
.pptx
Download PPTX • 4.78MB

Oppgave 4.1

Se over en tekst du har skrevet tidligere. Sjekk om du har fulgt reglene for temasetning og kommentarsetning.


Emne 5 språklige virkemidler

Om språklige virkemidler

Sprakets krydder
.pptx
Download PPTX • 9.45MB

Om metaforer

Metafor
.pptx
Download PPTX • 4.96MB

Oppgave 5.1

Til lærer: Skriv ut dette heftet til elevene.

Virkemidler
.pdf
Download PDF • 104KB


Emne 6 - tekster


Om drøftende artikkel

drøftende artikkel
.pptx
Download PPTX • 3.71MB

Forskjellen på sakprosa og skjønnlitteratur

Litterær og retorisk analyse
.pptx
Download PPTX • 18.29MB

Oppgave 6.1

Forklar med egne ord forskjellen på en drøftende artikkel og et leserinnlegg.


Oppgave 6.2

Forklar forskjellen på sakprosa og skjønnlitteratur.

Hva skal vi se etter i de forskjellige sjangrene?


Oppgave 6.3

Hvilke fagbegreper skal vi bruke når vi analyserer tekster fra de forskjellige sjangrene?

Finn minst fem fagbegreper til retorisk analyse, novelleanalyse og diktanalyse. Du kan gjerne bruke samme fagbegreper til forskjellige analyser.


Emne 7 - skjønnlitteratur

Om skjønnlitterær analyse

om skjønnlitterær analyse
.pptx
Download PPTX • 5.32MB

Forskjellen på en forfatter og en forteller

forfatter og forteller
.pptx
Download PPTX • 5.07MB

Å skrive resyme

gjenfortelling
.pptx
Download PPTX • 1.56MB

Oppgave 7.1

Skriv en kort gjenfortelling av en novelle som du får utdelt av læreren din.


Emne 8 - Retorisk analyse


Å analysere et leserinnlegg

Å analysere et leserinnlegg
.pptx
Download PPTX • 1.11MB


Kairos og aptum

kairos og aptum
.pptx
Download PPTX • 4.37MB

Logos, etos, patos

Logos, patos, etos
.pptx
Download PPTX • 8.88MB

Om logos

Logos
.pptx
Download PPTX • 7.98MB

Om etos

Etos
.pptx
Download PPTX • 2.46MB

Oppgave 8.1

Finn et leserinnlegg på Aftenposten Si:D

Fyll inn dette skjemaet.

Leserinnlegg - skjema
.docx
Download DOCX • 8KB

152 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page