top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Tarjej Vesaas - ressurser

Updated: Nov 4

Finn andre forfatterressurser her.

By Leif Ørnelund - Oslo Museum: image no. OB.Ø67/0405, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 4.0,


NRK

Møte med Tarjei Vesaas

LenkeTarjei Vesaas leser fra "Is-slottet"

LenkeNDLA

Tarjei Vesaas

Fagstoff

Lenke


Tarjei Vesaas: Fuglane

Aktivitet

Lenke


Riksteateret

Opplegg til Fuglane

Lenke


Nasjonalbiblioteket

Tarjei Vesaas : eit forfattarhefte

Lenke


Tarjei Vesaas om seg sjølv

Lenke


Forfatterhefte

Lenke


Om Fuglane av Tarjei Vesaas

Lenke


Hovedlinjer i Tarjei Vesaas' diktning : å sanse det slik det er

Lenke


Løynde land : ei bok om Tarjei Vesaas

Lenke


Ei Bok om Tarjei Vesaas

Lenke


Verk

Dei svarte hestane : roman

Lenke


Fuglane

Lenke


Kimen : roman

Lenke


Is-slottet : roman

Lenke


Det store spelet

Lenke


Lykka for ferdesmenn : dikt

Lenke


Vårnatt : roman

Lenke


Noveller i samling

Lenke


Dikt i samling

Lenke


Filmrommet

Is-slottet

Film

Lenke

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page