top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Puslespill - tysk

Updated: Oct 10, 2023

Vil du bidra til å gi dekke kostnadene for denne siden?


Klipp ut bitene og del ut til elevene i grupper eller alene. De skal så sette sammen figurene.


Skriv gjerne ut på tykt papir og legg dem i en pose/ konvolutt, slik at puslespillene kan gjenbrukes.


Du finner andre tyskspill her.Dyr 1Puslespill Tysk dyr 1
.pptx
Download PPTX • 252KB


Dyr 2
Puslespill Tysk dyr 2
.pptx
Download PPTX • 434KB


Dyr 3


Puslespill Tysk dyr 3
.pptx
Download PPTX • 304KB


Frukt og grønt 1


tysk puslespill frukt
.pptx
Download PPTX • 359KB


Frukt og grønt 2tysk puslespill frukt 2
.pptx
Download PPTX • 267KB


Frukt og grønt 3


tysk puslespill frukt 3
.pptx
Download PPTX • 278KB

Mat


Puslespill tysk mat
.pptx
Download PPTX • 320KB

Skole


Puslespill tysk skole
.pptx
Download PPTX • 232KB

Huset

Puslespill Tysk huset
.pptx
Download PPTX • 236KB

Kjøkken

Puslespill Tysk kjøkken
.pptx
Download PPTX • 207KB

Kropp

Puslespill tysk kropp
.pptx
Download PPTX • 216KB

Geografi


puslespill tysk geografi
.pptx
Download PPTX • 380KB

Klær 1


tysk puslespill klær
.pptx
Download PPTX • 216KB

Klær 2


tysk puslespill klær 2
.pptx
Download PPTX • 215KB

Kjøretøy

tysk puslespill kjøretøy
.pptx
Download PPTX • 297KB


Verb


Puslespill Tysk verb
.pptx
Download PPTX • 591KB

Substantiv

tyske substantiv
.pptx
Download PPTX • 44KB

Preposisjoner


tyske preposisjoner
.pptx
Download PPTX • 51KB

Adjektiv

tysk adjektiv
.pptx
Download PPTX • 45KB

Verbtyske verb
.pptx
Download PPTX • 46KB

Skoleord

skoleord tysk
.pptx
Download PPTX • 272KB

Tall


tyske tall puslespill krabbe
.pptx
Download PPTX • 56KB

Vanlige ord


tyske vanlige ord
.pptx
Download PPTX • 43KB

Tid


tysk tid
.pptx
Download PPTX • 57KB

Dyr


puzzle tier
.pptx
Download PPTX • 525KB

Ting i huset

puslespill tysk ting i huset
.pptx
Download PPTX • 339KB

Havet

havet tysk
.pptx
Download PPTX • 449KB

Frukt og grønnsaker

puslespill husdyr tysk
.pptx
Download PPTX • 368KB

754 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page